TERMINARZ

29.08-1.09.2019 Medycyna Manualna - Goniądz (lista rezerwowa)
12-15.09.2019 Medycyna Manualna - Spała (lista rezerwowa)
28-30.10.2019 Pinoterapia - Spała (lista rezerwowa)
9-11.11.2019 Igłoterapia - Spała
9-10.11.2019 Terapia pijawką lekarską- POZIOM ROZSZERZONY - Spała
02-04.12.2019 Pinoterapia - Spała (lista rezerwowa)
29.11-1.12.2019 GRAL I - Spała
8.12.2019 Zwarcia i ich zastosowanie w ciężkich dolegliwościach narządu ruchu - Spała
13-15.12.2019 Igłoterapia - Spała (lista rezerwowa)
9-12.01.2020 Medycyna Manualna - Spała (lista rezerwowa)
9-12.01.2020 Kompleksowa Terapia Wisceralna - Wrocław
17-19.01.2020 Igłoterapia - Spała
24-26.01.2020 Pinoterapia - Spała (lista rezerwowa)
6-9.02.2020 Medycyna Manualna - Spała (lista rezerwowa)
6-9.02.2020 Kompleksowa Terapia Wisceralna - Rzeszów
7-8.02.2020 GRAL II - Spała
20-23.02.2020 Medycyna Manualna - Spała (lista rezerwowa)
21-23.02.2020 GRAL I - Spała
12-15.03.2020 Medycyna Manualna - Spała (lista rezerwowa)
13-15.03.2020 GRAL I - Spała
3-5.04.2020 Pinoterapia - Spała (lista rezerwowa)
17-19.04.2020 GRAL I - Wrocław
24-26.04.2020 Igłoterapia - Spała
24-26.04.2020 Funkcjonalna Terapia Trzewii - Spała
13-16.05.2020 Medycyna Manualna - Spała (lista rezerwowa)
29-31.05.2020 GRAL II - Spała
04-06.09.2020 GRAL I - Spała
19-21.06.2020 GRAL II - Wrocław
26-28.06.2020 Igłoterapia - Spała
10-12.07.2020 GRAL I - Rzeszów
24-26.07.2020 Pinoterapia - Spała (lista rezerwowa)
28-30.08.2020 Warsztaty Edukacyjne PETARDA 2019 - Spała
3-6.09.2020 Medycyna Manualna - Spała (lista rezerwowa)
10-13.09.2020 Medycyna Manualna - Spała (lista rezerwowa)
11-13.09.2020 Igłoterapia - Spała
02-04.10.2020 GRAL II - Rzeszów
6-8.11.2020 Igłoterapia - Spała
27-29.11.2020 GRAL II - Spała