PINOTERAPIA

2 400,00 

Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, stanowiący swoiste streszczenie i podsumowanie całościowego konceptu Medycyny Manualnej wg lek. Radosława Składowskiego.

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategoria:
Czas trwania kursu dla fizjoterapeutów Czas trwania: 3 dni
Gdzie odbędzie się kurs dla fizjoterapeutów? Miejsce: Spała
Dla kogo przeznaczony jest kurs? Adresaci: Fizjoterapeuci, lekarze, technicy masażyści i inni (patrz opis)

Opis

Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, bazujący na koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (ang. Five Regulatory Systems concept, FRSc). Kurs jest niejako podsumowaniem i streszczeniem konceptu medycyny manualnej lek. Radosława Składowskiego i dlatego też jest rekomendowany jako wstęp do naszego flagowego szkolenia MEDYCYNY MANUALNEJ.

Pinoterapia

Pinoterapia stanowi wyciąg metod diagnostycznych, terapeutycznych i technik dla wybranych zaburzeń narządu ruchu. Kurs tworzy zamkniętą i spójną całość. Daje użyteczne i bezpieczne narzędzia do pracy z szerokim spektrum pacjentów. Pinoterapia może stanowić zarówno osobną metodę terapeutyczną, jak i być wykorzystywana jako uzupełnienie diagnostyki funkcjonalnej lub terapii manualnych w innych koncepcjach stosowanych lub poznanych wcześniej przez kursanta.

Kurs dedykowany jest osobom o wykształceniu medycznym. Szkolenie ma na celu przedstawienie kursantowi myśli terapeutycznej według koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Składowskiego, ze szczególnym naciskiem na wnioskowanie kliniczne, tak aby absolwent szkolenia stosował prezentowane techniki bezpiecznie i rozważnie.

Pinoterapia znajduje swoje zastosowanie w terapii szeregu schorzeń ortopedycznych, jak i neurologicznych, w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych np. urazach, kontuzjach, zespołach przeciążeniowych. Może być również stosowana jako element kompleksowej terapii zaburzeń funkcjonalnych. Jako metoda wykorzystująca zróżnicowane bodźce, jest dostosowana do pracy z pacjentami w każdym wieku.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: lekarz, lekarz dentysta, felczer, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta, osteopata, opiekun medyczny, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy.W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ws. PINOTERAPII, publikujemy oficjalne stanowisko Radosława Składowskiego w tej sprawie. Czytaj…

 

Prowadzący

Program kursu

Dzień 1

9:00 – 10:00 – otwarcie, wprowadzenie, BHP.

10:00 – 11:45

 1. Omówienie zjawiska piezoelektrycznego i odwróconego piezoelektrycznego w patologii powięzi.
 2. Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
 3. Omówienie różnych tkanek piezoelektrycznie czynnych.
 4. Omówienie techniki KAT, AUT, WIR.
 5. Diagnostyka bólowa regulatora I.

11:45 – 12:00 – przerwa

12:00 – 14:00 – ćwiczenia praktyczne

14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa

15:00 – 15:45 – ćwiczenia praktyczne.

15:45 – 16:30

 1. Omówienie zjawiska kompartmentu i sposobów jego tworzenia.
 2. Rodzaje kompartmentów.
 3. Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
 4. Omówienie technik leczących zjawisko kompartmentu.

16:30 – 16:45 – przerwa

16:45 – 18:00

 1. Ćwiczenia praktyczne.
 2. Diagnostyka bólowa regulatora II
 3. Przeciwwskazania do metody

 

Dzień 2

9:00 – 11:00 

 1. Powtórzenie kluczowych zagadnień z materiału dnia poprzedniego.
 2. Omówienie zadań układu wegetatywnego w narządzie ruchu.
 3. Jego rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
 4. Omówienie zjawisk:
 • sympatykotonii sektorowej
 • zespołu algodystroficznego
 • tzw. „Ośmiornicy”

5. Ćwiczenia praktyczne w lokalizowaniu ośmiornic i ich zmian patologicznych.
6. Omówienie technik tarcia powierzchownego:

 • Gua Sha
 • Masaż bańką
 • WIR
 • GRASP narzędziowy i manualny (rolfing)
 • Diagnostyka bólowa regulatora III

11:00 – 11:15 – przerwa

11:15 – 13:00 – ćwiczenia praktyczne omówionych technik, układanie ich w metodologie i strategie.

13:00 – 14:00

 1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z łańcuchami (szlakami) synkinetycznymi.
 2. Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.

14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa

15:00 – 16:15

 1. Omówienie technik terapeutycznych.
 2. Ćwiczenia praktyczne.
 3. Diagnostyka bólowa regulatora IV.

16:15 – 16:30 – przerwa kawowa

16:30 – 18:00

 1. Wprowadzenie teoretyczne techniki Zwarcia Dipolu.
 2. Omówienie rozkładu najaktywniejszych dipoli na głowie, tułowiu i kończynach z opisem ich roli w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Dyskusja, podsumowania.

 

Dzień 3

8:00 – 11:00

 1. Powtórzenie kluczowych zagadnień z materiału dnia poprzedniego.
 2. Omówienie zjawiska pola morfogenetycznego.
 3. Koncepcja informokształtu i koncepcja dipola.
 4. Diagnostyka bólowa regulatora V.
 5. Typologia pacjentów.
 6. Tok postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

11:00 – 11:15 – przerwa

11:15 – 13:00

 1. Ogólne odreagowanie – omówienie teoretyczne, pokazy, nauka praktyczna.
 2. Omówienie, pokaz i ćwiczenia praktyczne technik GRAD i TASK.

13:00 – 13:15 – przerwa

13:15 – 15:00

 1. Ogólne odreagowanie cd.
 2. Ćwiczenia, dyskusja, podsumowania.

15:00 – zamknięcie kursu.