PAKIET: MODUŁ I + MODUŁ II

3 150,00 

Pakiet dwóch modułów szkolenia DRY NEEDLING wg FRSc to doskonała opcja, ponieważ pozwala od razu zarezerwować terminy obydwu modułów, a przy okazji zaoszczędzić 10%. Zapisy: patrz opis!

Czas trwania kursu dla fizjoterapeutów Czas trwania: 6 dni (3+3)
Gdzie odbędzie się kurs dla fizjoterapeutów? Miejsce: Spała | Duże miasta
Dla kogo przeznaczony jest kurs? Adresaci: Fizjoterapeuci, lekarze, technicy masażyści i inni (patrz opis)

Opis

Oferujemy możliwość zakupu pakietu, składającego się z dwóch modułów szkolenia DRY NEEDLING wg FRSc. To doskonała opcja dla osób, które są zdecydowane odbyć kompletne szkolenie, ponieważ pozwala od razu zarezerwować terminy obydwu modułów, a przy okazji zaoszczędzić 10%.

PAKIET DRY NEEDLING
Moduł I + Moduł II

Aby dokonać zakupu pakietu należy dodać kolejno do koszyka wybrany termin modułu I oraz modułu II. Następnie należy przejść do widoku koszyka (uwaga: nie do płatności) i podać kod rabatowy: pakietDN. Cena zostanie obniżona o 10%. W przypadku zakupu pakietu należy wybrać opcję „zapłać pełną kwotę”, w przeciwnym przypadku rabat naliczy się tylko do kwoty zaliczki. W kolejnym kroku należy podać swoje dane i dokonać płatności online. Gotowe!

 

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: fizjoterapeuta, lekarz, technik masażysta, osteopata, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny. 

 

 

 

 

 

Prowadzący

Program kursu

DRY NEEDLING wg FRSc
MODUŁ I – TECHNIKI PODSTAWOWE

Dzień 1. (9:00 – 18:00)
– Teoria oraz BHP zabiegu (9:00 – 11:00)
– Teoria i praktyka – 5 układów regulacyjnych (11:15 – 18:00)
1) Teoria I regulatora oraz palpacja i techniki pracy igłami przykładowych zaburzeń w ciele człowieka (punkty kardynalne powięzi)
2) Teoria II regulatora oraz palpacja i techniki pracy igłami przykładowych zaburzeń w ciele człowieka (kompartmenty)
3) Teoria III regulatora oraz palpacja i techniki pracy igłami przykładowych zaburzeń w ciele człowieka (lipodynie)
4) Teoria IV regulatora oraz palpacja i techniki pracy igłami przykładowych zaburzeń w ciele człowieka (dyski stawów)
5) Teoria V regulatora oraz palpacja i techniki pracy igłami przykładowych zaburzeń w ciele człowieka (elementy pracy na uchu oraz zastępcze techniki narzędziowe)

Dzień 2. (9:00 – 18:00)
Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych zagadnień z poprzedniego dnia (9:00 – 9:30)
Zajęcia praktyczne: (9:30 – 18:00)
rejon szyi:
– jętki – m. dźwigacz łopatki /m. czworoboczny
– miogeloza m. półkolcowego głowy („punkt na zawroty”)
rejon k. górnej:
– miogeloza linii zagięcia m. piersiowego większego, oraz neurokompartment splotu ramiennego
– miogelozy i jętki m. podgrzebieniowego, oraz przejście brzusiec – ścięgno
– przejście brzusiec – ścięgno m. nadgrzebieniowego
– miogelozy m. czworobocznego oraz neurokompartment n . dodatkowego
– Ba-Ob (technika manualnej mobilizacji)
– neurokompartment n. promieniowego
– jętka m. ramienny/m.ramienno-promieniowy
– dysk połączenia łokciowo- nadgarstkowego
– „Wolverine”
rejon grzbietu:
– muldy i obejmy odcinka Th
– muldy i obejmy odcinka L-S
– miogeloza odcinka dystalnego m. najszerszego grzbietu
rejon miednicy:
– neurokompartmenty n.pośladkowego górnego

Dzień 3. (9:00 – 15:00)
rejon k. dolnej:
– jętki przyśrodkowego, tylnego i bocznego przedziału uda
– jętki podudzia oraz GastroSol
– więzozrost piszczelowo-strzałkowy tylny
– więzadło ATFL
– metatarsalgie, w tym pseudo-nerwiak Mortona („Wolverine“ dla stopy)
– zespół neurokompartmentów stopy, w tym tzw. „ostroga piętowa”
– więzadła antysupinacyjne i antypronacyjne pięty
– “nadguzia”
Blizny i zasady okłuwania blizn

Podsumowanie, pytania kursantów, egzamin końcowy oraz rozdanie dyplomów.

 

DRY NEEDLING wg FRSc
MODUŁ II – TECHNIKI ZAAWANSOWANE

dzień 1. (9:00 – 18:00)
Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z 1. modułu (9:00 – 9:45)
Zajęcia praktyczne (10:00 – 18:00)
rejon twarzoczaszki:
– algodystrofia w obszarze n. trójdzielnego
– szew jarzmowo-skroniowy
– miogelozy i jętki m. żwacza
– dół skrzydłowy
– czepiec ścięgnisty (m naczaszny)
– pęczki naczyniowe oczodołu
– m. skośny dolny głowy
– algorytmy DN w terapii zatok i alergii (uzupełnione o techniki manualne)
rejon szyi:
– mm. pochyłe
– mm. wielodzielne oraz algorytm na kręcz
– mm. podpotyliczne
– m. łopatkowo – gnykowy
rejon klatki piersiowej:
– dysk stawu mostkowo – obojczykowego
– mm. międzyżebrowe
rejon k. górnej:
– przestrzeo podłopatkowa
– „barkobójca”

dzień 2. (9:00 – 18:00)
– neurokompartment n. promieniowego (cz. dolna)
– neurokompartment n. pośrodkowego (algorytm na cieśo rzekomą)
– więzadło poprzeczne nadgarstka (algorytm na cieśo rzeczywistą)
– obejmy dystalnej części przedramienia
– błona międzykostna przedramienia
– m. nawrotny czworoboczny
– algorytm na „smartfonowy kciuk”
– algorytm na „palec zatrzaskujący”
rejon brzucha:
– krawędzie boczne smug ścięgnistych m. prostego brzucha
– m. poprzeczny brzucha
rejon grzbietu:
– tkanki okołożebrowe – m. równoległoboczny
– m. czworoboczny lędźwi
– miogeloza m. najdłuższego grzbietu
– m. lędźwiowy większy
– mm. wielodzielne i skręcające
– przyczep dystalny m. najszerszego grzbietu
rejon miednicy:
– więzadło krzyżowo – biodrowe
– więzadło biodrowo – lędźwiowe
– więzadło krzyżowo – guzowe
– m czworoboczny uda
– spojenie łonowe

dzień 3. (9:00 – 15:00)
rejon k. dolnej:
– m. biodrowy
– przednie dojście do stawu biodrowego (algorytm na koksartrozy oraz FAI)
– algorytm pracy z „kolanem skoczka”
– punkt maziówkowy kolana + łuk maziówkowy
– łąkotka przyśrodkowa
– algorytm pracy z „shin splits”
rejon stopy:
– algorytm wspomagający terapię halluxa
– modzele

Podsumowanie, pytania kursantów, egzamin koocowy oraz rozdanie dyplomów