MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc

1 750,00 2 250,00 

MEDYCYNA MANUALNA to nasze flagowe szkolenie, obejmujące kompendium wiedzy nt. koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Radosława Składowskiego.

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:
Czas trwania kursu dla fizjoterapeutów Czas trwania: 14 dni (4+4+3+3)
Gdzie odbędzie się kurs dla fizjoterapeutów? Miejsce: Spała
Dla kogo przeznaczony jest kurs? Adresaci: Fizjoterapeuci, lekarze, technicy masażyści i inni (patrz opis)

Opis

Ważna informacja dla kandydatów na MEDYCYNĘ MANUALNĄ wg FRSc

Od początku 2022 roku zmienia się program szkolenia. Na I module nie będzie już wprowadzenia do koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc). W związku z tym przed rozpoczęciem kursu MEDYCYNY MANUALNEJ wg FRSc konieczne jest zaliczenie modułu “zerowego” czyli kursu PINOTERAPII. Dzięki temu absolwenci PINOTERAPII nie będą już mieli przymusowej powtórki, poziom grup będzie wyrównany, a w trakcie całego szkolenia pojawi się przestrzeń na nowe ważne treści i więcej ćwiczeń praktycznych.

 

O szkoleniu

Medycyna manualna jest to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem wykrytych odwracalnych zmian czynnościowych narządu ruchu. Fundamentem medycyny manualnej w autorskim ujęciu Radosława Składowskiego jest koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych, co w angielskiej transkrypcji brzmi Five Regulatory Systems concept, w skrócie FRSc.

Gruntowna znajomość anatomii i fizjologii w połączeniu z umiejętnością posługiwania się zasadami funkcjonowania pięciu układów regulacyjnych oraz z manualną biegłością w technikach leczniczych opracowanych przez Składowskiego pozwalają często na spektakularne przywrócenie stanu szeroko rozumianej prawidłowej funkcji jak i utrzymanie stanów, które zapobiegają pogłębianiu się patologii.

Założeniem metody autorstwa lekarza ortopedy Radosława Składowskiego jest nauka kursanta tak, by po ukończeniu każdego z trzydniowych modułów potrafił na coraz wyższym poziomie samodzielnie wyprowadzić pacjenta z procesu patologicznego.

 

Czego uczy fizjoterapeutów kurs medycyny manualnej?

• przywracania stanów prawidłowej funkcji naszego organizmu, głównie narządu ruchu
• zatrzymanie postępu chorób
• spowolnienia postępowania procesów chorobowych, których nie da się zatrzymać
• przyspieszenie gojenia urazów (skręceń, złamań, stłuczeń) i zapaleń
• wpływu na przywrócenie homeostazy narządów wewnętrznych co prowadzi do ich autoregulacji i wychodzeniu z chorób wewnętrznych, metabolicznych i niektórych neurologicznych.

Lista rezerwowa

Aby zapisać się na listę rezerwową wyślij e-mail na adres info@frsc.pl – podaj w nim imię i nazwisko oraz nr telefonu, a także informację o ukończeniu PINOTERAPII.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: fizjoterapeuta, lekarz, lekarz dentysta, osteopata, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta.

Prowadzący

Program kursu

Ilość wiedzy jaką przedstawiamy kursantom na naszych szkoleniach jest olbrzymia, dlatego przed niektórymi modułami wysyłamy Prescriptum, które pozwoli przygotować się do omawianych tematów. Czasami niezbędne bywa też wysłanie Postscriptum po odbytym module…

MODUŁ 0
PINOTERAPIA

MODUŁ I
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Nasza definicja Medycyny Manualnej w koncepcji FRS
2. Zapoznanie z technikami terapeutycznymi
3. Szczegółowy opis tzw. Układów Regulacyjnych a w nim

 • Regulator piezoaktywny – mechanoreceptory wysokociśnieniowe, zjawisko piezoelektryczne, wyszczególnienie punktów i stref piezoaktywnych
 • Regulator humoralny i zjawisko kompartmentu
 • AUN obwodowy i zjawisko systemu tzw. ośmiornic, sympatykotonia i algodystrofia
 • Układ pozapiramidowy, synkinezy, zjawisko łańcucha synkinetycznego
 • Układ piąty i hipoteza przekazu informacji w polach fizycznych generowanych przez tkanki, zjawisko SSO
 • Typologia pacjentów pod kątem Układów Regulacyjnych (czyli w kontekście FRS)

4. Pojęcia właściwe szerokopojętej medycyny manualnej oraz pojęcia specyficzne dla FRS
5. Problematyka diagnostyki – metody pozyskiwania informacji o procesie patologicznym pacjenta:

 • Badanie podmiotowe
 • Badanie przedmiotowe
 • Badania dodatkowe
 • Problematyka przeciwwskazań, „czerwonych flag”, sposobów wykluczania/potwierdzania podejrzeń ciężkich chorób

6. Wywiad szczegółowy – klucz do diagnostyki.
Klasyfikacja objawów podmiotowych w tym rodzajów bólu, oparta na nałożeniu podziałów International Association for the Study of Pain, (IASP) i podziałach wg Pięciu Układów Regulacyjnych (FRS).
7. Badanie przedmiotowe

 • Obserwacja
 • Palpacja
 • Testy wg FRSc
 • Testy neurologiczne i naczyniowe
 • Badanie tzw. Trymu

8. Wprowadzenie do manipulacji akceleracyjnych.
Cztery stopnie mobilizacji oscylacyjnej.
Oscylacyjne wybranie oporu końcowego.
Przyspieszenie kątowe jako kluczowa wielkość fizyczna udanej manipulacji

Ćwiczenia praktyczne
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. manipulacje c2, th9, sacrum,
 2. mobilizacje stawów barkowo obojczykowych, kości piętowej
 3. masaż głęboki mięśni metamerycznych kręgosłupa
 4. terapia kompartmentów mięśnio- powięziowych
 5. leczenie stref sympatykotonii
 6. techniki KAT i AUT ( techniki narzędziowe)
 7. terapeutyczne wykorzystanie tzw pompy osmotycznej
 8. wykorzystanie masażu podciśnieniowego w medycynie manualnej
 9. podstawowe techniki z zakresu pinoterapii wg FRS

MODUŁ II
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Przypomnienie anatomii topograficznej i palpacyjnej punktów
  piezoaktywnych, kompartmentów, ośmiornic, stawów i segmentów
  regulujących synkinetykę globalną
 2. Zwarcia – natura zjawiska, opis i wyszukiwanie punktów referencyjnych
 3. Odreagowanie globalne lokomotoryczne i internistyczne jako sposób na schorzenia przewlekłe
 4. Zasady postępowania w igłoterapii
 5. Dezynfekcje, względy bezpieczeństwa
 6. Możliwe odczucia oraz reakcja pacjenta

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
A. Zwarcia – podstawowe lokalacje
B. Odreagowanie globalne
C. Dry-Needling w koncepcji FRS

 1. Metatarsalgie
 2. Ostroga piętowa
 3. Więzadła podpórkowe
 4. Więzadła pronacyjne i supinacyjne pięty
 5. Więzozrost strzałkowo- piszczelowy
 6. Punkt maziówkowy kolana
 7. Więzadło Rzepki
 8. Ośmiornice udowo- podudziowe
 9. Staw biodrowy i iliopsoas
 10. Spojenie łonowe i lacunare
 11. Arkada więzadeł krzyżowo-guzowych
 12. Kość guziczna
 13. Bolesne miogelozy mm. pośladkowych
 14. Więzadła krzyżowo-biodrowe i A/C lędźwiowe
 15. Obejmy-muldy lędźwiowe
 16. Tkanki około- żebrowe
 17. Staw Mostkowo- obojczykowy
 18. Staw barkowo-obojczykowy
 19. Generatory bólu
 20. Jętki kompleksu barkowego
 21. Dysk stawu łokciowo- nadgarstkowego
 22. Punkty twarzoczaszki i mózgoczaszki

MODUŁ III
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Ogólne omówienie łańcuchów synkinetycznych
 2. Zdefiniowanie podstawowych pojęć
 3. Wzory wzajemnego oddziaływania patologii łańcuchów
 4. Podziały łańcuchów synkinetycznych
 5. Korelacja układu łańcuchów z układem sercowo-naczyniowym
 6. Funkcje łańcuchów
 7. Łańcuchy – omówienie szczegółowe
 8. Zasady postępowania w terapii obwodowego narządu ruchu

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Manipulacje akceleracyjne kompleksu głowowo-szyjnego, kręgosłupa C, Th, L, żeber, kompleksu lędźwiowo-miednicznego
 • Mobilizacje stawów obwodowych
 • Mobilizacje oscylacyjne obwodowego układu ruchu typu FLOW
 • KAT i zwierania obwodowego narządu ruchu

MODUŁ IV
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Problematyczne stany i procesy chorobowe w praktyce terapeuty manualnego
 2. Bóle głowy i twarzoczaszki
 3. Zawroty głowy
 4. Szumy uszne
 5. Ciężkie zespoły szyjne: kręcze karku i zespoły korzeniowe szyjne
 6. Ciężkie zespoły chorobowe barku
 7. Staw łokciowy, przedramię , nadgarstek-ręka
 8. Biodro – zespoły FAI, kosartroza, Perthes i inne jałowe martwice
 9. Trudne zespoły chorobowe stawu kolanowego i okołokolanowe – diagnostyka i terapia
 10. Problematyczne zespoły kompleksu skokowego i stopy
 11. Ciężkie stany odcinka LS:
  • PJM
  • Kręgozmyki
  • Zespoły traumatyczne i przeciążeniowe imitujące pjm
 12. Kontynuacja nauki systemu zwarć

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Powtórki i utrwalanie wyuczonych uprzednio technik
 2. Techniki terapeutyczne tzw. modus operandi w pjm
  • Manipulacje celowane,
  • Kat celowany
  • Zwarcia
  • Neuromobilizacje
 3. Praktyka technik zwarć