MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc

1 750,00 2 250,00 

MEDYCYNA MANUALNA to nasze flagowe szkolenie, obejmujące kompendium wiedzy nt. koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Radosława Składowskiego.

Czas trwania kursu dla fizjoterapeutów Czas trwania: 14 dni (4+4+3+3)
Gdzie odbędzie się kurs dla fizjoterapeutów? Miejsce: Spała
Dla kogo przeznaczony jest kurs? Adresaci: Fizjoterapeuci, lekarze, technicy masażyści i inni (patrz opis)

Opis

Ważna informacja dla kandydatów na MEDYCYNĘ MANUALNĄ wg FRSc

Od początku 2022 roku zmienia się program szkolenia. Na I module nie będzie już wprowadzenia do koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc). W związku z tym przed rozpoczęciem kursu MEDYCYNY MANUALNEJ wg FRSc konieczne jest zaliczenie modułu „zerowego” czyli kursu PINOTERAPII. Dzięki temu absolwenci PINOTERAPII nie będą już mieli przymusowej powtórki, poziom grup będzie wyrównany, a w trakcie całego szkolenia pojawi się przestrzeń na nowe ważne treści i więcej ćwiczeń praktycznych.

 

O szkoleniu

Medycyna manualna jest to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem wykrytych odwracalnych zmian czynnościowych narządu ruchu. Fundamentem medycyny manualnej w autorskim ujęciu Radosława Składowskiego jest koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych, co w angielskiej transkrypcji brzmi Five Regulatory Systems concept, w skrócie FRSc.

Gruntowna znajomość anatomii i fizjologii w połączeniu z umiejętnością posługiwania się zasadami funkcjonowania pięciu układów regulacyjnych oraz z manualną biegłością w technikach leczniczych opracowanych przez Składowskiego pozwalają często na spektakularne przywrócenie stanu szeroko rozumianej prawidłowej funkcji jak i utrzymanie stanów, które zapobiegają pogłębianiu się patologii.

Założeniem metody autorstwa lekarza ortopedy Radosława Składowskiego jest nauka kursanta tak, by po ukończeniu każdego z modułów potrafił na coraz wyższym poziomie samodzielnie wyprowadzić pacjenta z procesu patologicznego.

 

Czego uczy fizjoterapeutów kurs medycyny manualnej?

• przywracania stanów prawidłowej funkcji naszego organizmu, głównie narządu ruchu
• zatrzymanie postępu chorób
• spowolnienia postępowania procesów chorobowych, których nie da się zatrzymać
• przyspieszenie gojenia urazów (skręceń, złamań, stłuczeń) i zapaleń
• wpływu na przywrócenie homeostazy narządów wewnętrznych co prowadzi do ich autoregulacji i wychodzeniu z chorób wewnętrznych, metabolicznych i niektórych neurologicznych.

Lista rezerwowa

Aby zapisać się na listę rezerwową wyślij e-mail na adres info@frsc.pl – podaj w nim imię i nazwisko oraz nr telefonu, a także informację o ukończeniu PINOTERAPII.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: fizjoterapeuta, lekarz, lekarz dentysta, osteopata, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta.

Prowadzący

Program kursu

Z uwagi na ilość wiedzy (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej) przedstawianej słuchaczom na szkoleniach FRSc, przed niektórymi szkoleniami/modułami  kursant otrzymuje prescriptum tworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu przyswajania materiału w trakcie kursu. Dodatkowo, celem utrwalenia przekazanej wiedzy, kursanci po części szkoleń/modułów szkoleń otrzymują także postsciptum. Zawarte w nim informacje odnoszą się i uzupełniają najtrudniejsze i najbardziej rozbudowane fragmenty szkoleń/modułów szkoleń. Zarówno materiały przekazywane przed, jak i po kursie tworzone są m.in. w oparciu o opinię dotychczasowych absolwentów szkoleń oraz obserwacje kadry szkoleniowej.

Komentarz programowy: od roku 2022 szkolenie z Pinoterapii jest szkoleniem obowiązkowym dla osób chcących wziąć udział w kolejnych modułach Medycyny Manualnej wg FRSc. W związku z powyższym program Modułu I nie obejmuje całkowitego omówienia teorii Pięciu Układów Regulacyjnych, a jedynie uzupełnia tę wiedzę o nowe, bardziej szczegółowe informacje oraz techniki. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Omówienie tzw. więzadeł a/c oraz zjawiska pseudo-kikutów (efekt sprężynki)
 • Pokaz technik tj. Kat udarowy
 • Rozwinięcie wiedzy z zakresu opracowania kompartmentów
 • Rozwinięcie teorii i hipotez dotyczących powstawania neurokompartmentów
 • Rozwinięcie charakterystyki stref lipodynii o korelacje trzewne i ich zastosowanie w ramach zabiegu abdominalnego
 • Rozbudowanie teorii dotyczącej iv i v układu regulacyjnego
 • Uzupełnienie technik dedykowanych iv układowi regulacyjnemu o techniki manipulacji stawowych i kolejne techniki zwarciowe

MODUŁ 0: PINOTERAPIA

MODUŁ I: PODSTAWY KONCEPCJI

Dzień 1

9:00 – 10:00
Otwarcie szkolenia, omówienie kwestii organizacyjnych, przedstawienie uczestników oraz instruktorów

10:00 – 10:30
Definicja Medycyny Manualnej w koncepcji FRS

10:30 – 12:00
Układ Regulacyjny I – Piezoaktywny:

 • przypomnienie podstaw teoretycznych: podział receptorów oraz ich funkcje, zjawisko piezoelektryczne i mechanotransdukcja – możliwe znaczenie w przebiegu powstawania i leczenia patologii w I Regulatorze, wyszczególnienie punktów i stref piezoaktywnych
 • omówienie więzadeł typu A/C oraz zjawiska tzw. efektu sprężynki
 • charakterystyka dolegliwości bólowych pacjenta
 • typologia pacjenta

12:00 – 12:15
Przerwa

12:15 – 14:00
Układ Regulacyjny II – Humoralny:

 • przypomnienie podstaw teoretycznych dotyczących powstawania kompartmentów
 • przykłady kompartmentów
 • zjawisko neurokompartmentu
 • charakterystyka dolegliwości bólowych pacjenta
 • typologia pacjenta

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00
Układ Regulacyjny III – Autonomiczny Układ Nerwowy:

 • przypomnienie podstaw teoretycznych
 • zagadnienia sympatykotonii i algodystrofii
 • omówienie dobowej aktywności aun oraz charakterystyki dolegliwości bólowych pacjenta
 • typologia pacjenta

16:00 – 16:30
Część praktyczna – doskonalenie umiejętności palpacji stref lipodynii

16:30 – 16:45
Przerwa

16:45 – 17:30
Układ Regulacyjny IV – Układ pozapiramidowy:

 • przypomnienie podstaw teoretycznych
 • łańcuch ósemki gadziej
 • typologia pacjenta

17:30 – 18:00
Część praktyczna:

 • zespoły zwarciowe
 • kat udarowy

Dzień 2

09:00 – 10:00
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego
Odpowiedzi na pytania
Układ Regulacyjny V – zjawisko Skórnych Stref Odczynowych:

 • przedstawienie trzech hipotez terapeutycznych

10:00 – 11:30
Pojęcia swoiste dla Medycyny Manualnej FRSc

 • podział narządu ruchu na obnar i osnar
 • podział łańcuchów na segmentarne, odcinkowe oraz globalne
 • omówienie zjawisk kinematycznych istotnych w medycynie manualnej
 • podział i omówienie zakresów ruchu w stawach – teoretyczny wstęp do manipulacji stawowych
 • podział oporów stawowych
 • mobilizacje oscylacyjne
 • zjawisko karbu
 • łańcuch synkinetyczny – definicja popularna
 • rodzaje przeciążeń i zablokowań w układzie ruchu człowieka

11:30 – 11:45
Przerwa

11:45 – 12:30
Ruchy sprzężone
Praktyczna nauka manipulacji kręgosłupa – przygotowanie do właściwych technik

12:30 – 14:00
Biomechanika w FRSc – zasady dynamiki Newtona.
Manipulacje celowane odcinka szyjnego kręgosłupa.
Zwarcia

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00
Biomechanika w FRSc – dynamika bryły sztywnej.
Praktyczne przygotowanie do manipulacji dolnego odcinka kręgosłupa

16:00 – 16:30
Wprowadzenie do manipulacji odcinka piersiowego kręgosłupa

16:30 – 16:45
Przerwa

16:45 – 18:00
Wywiad ogólny, wywiad szczegółowy.
Bóle:

 • receptorowe
 • neurologiczne
 • rzutowane
 • brzucha

Dzień 3

09:00 – 13:00
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego
Odpowiedzi na pytania
Bóle głowy

13:00 – 14:00
Przeciwwskazania

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30
Przejście od badania do terapii
Założenia terapeutyczne
Tok diagnostyczny i terapeutyczny
Przeciwwskazania

16:30 – 16:45
Przerwa

16:45 – 18:00
Część praktyczna:
Badanie i manipulacja kości krzyżowej
Zwarcia M13, Eminentia, Uroboros

Dzień 4

09:00 – 11:00
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego
Odpowiedzi na pytania
Badanie przedmiotowe
Testy neurologiczne

11:00 – 11:15
Przerwa

11:15 – 13:15
Zabieg abdominalny

13:15 – 13:30
Przerwa

13:30 – 15:00
Łańcuch Spocznij
Łańcuch Wsparcia
Maniuplacje:

 • translacyjna C1
 • translacyjno – rotacyjna C1
 • dystrakcyjna C0-C1

PODSUMOWANIE MODUŁU I, TEST ZALICZAJĄCY, ROZDANIE DYPLOMÓW

MODUŁ II: TECHNIKI NARZĘDZIOWE

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Przypomnienie anatomii topograficznej i palpacyjnej punktów
  piezoaktywnych, kompartmentów, ośmiornic, stawów i segmentów
  regulujących synkinetykę globalną
 2. Zwarcia – natura zjawiska, opis i wyszukiwanie punktów referencyjnych
 3. Odreagowanie globalne lokomotoryczne i internistyczne jako sposób na schorzenia przewlekłe
 4. Zasady postępowania w igłoterapii
 5. Dezynfekcje, względy bezpieczeństwa
 6. Możliwe odczucia oraz reakcja pacjenta

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
A. Zwarcia – podstawowe lokalizacje
B. Odreagowanie globalne
C. Dry needling w koncepcji FRS

 1. Metatarsalgie
 2. Ostroga piętowa
 3. Więzadła podpórkowe
 4. Więzadła pronacyjne i supinacyjne pięty
 5. Więzozrost strzałkowo- piszczelowy
 6. Punkt maziówkowy kolana
 7. Więzadło Rzepki
 8. Ośmiornice udowo- podudziowe
 9. Staw biodrowy i iliopsoas
 10. Spojenie łonowe i lacunare
 11. Arkada więzadeł krzyżowo-guzowych
 12. Kość guziczna
 13. Bolesne miogelozy mm. pośladkowych
 14. Więzadła krzyżowo-biodrowe i A/C lędźwiowe
 15. Obejmy-muldy lędźwiowe
 16. Tkanki około- żebrowe
 17. Staw Mostkowo- obojczykowy
 18. Staw barkowo-obojczykowy
 19. Generatory bólu
 20. Jętki kompleksu barkowego
 21. Dysk stawu łokciowo- nadgarstkowego
 22. Punkty twarzoczaszki i mózgoczaszki

MODUŁ III: ŁAŃCUCHY SYNKINETYCZNE

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Ogólne omówienie łańcuchów synkinetycznych
 2. Zdefiniowanie podstawowych pojęć
 3. Wzory wzajemnego oddziaływania patologii łańcuchów
 4. Podziały łańcuchów synkinetycznych
 5. Korelacja układu łańcuchów z układem sercowo-naczyniowym
 6. Funkcje łańcuchów
 7. Łańcuchy – omówienie szczegółowe
 8. Zasady postępowania w terapii obwodowego narządu ruchu

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Manipulacje akceleracyjne kompleksu głowowo-szyjnego, kręgosłupa C, Th, L, żeber, kompleksu lędźwiowo-miednicznego
 • Mobilizacje stawów obwodowych
 • Mobilizacje oscylacyjne obwodowego układu ruchu typu FLOW
 • KAT i zwierania obwodowego narządu ruchu

MODUŁ IV: STANY TRUDNE

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Problematyczne stany i procesy chorobowe w praktyce terapeuty manualnego
 2. Bóle głowy i twarzoczaszki
 3. Zawroty głowy
 4. Szumy uszne
 5. Ciężkie zespoły szyjne: kręcze karku i zespoły korzeniowe szyjne
 6. Ciężkie zespoły chorobowe barku
 7. Staw łokciowy, przedramię , nadgarstek-ręka
 8. Biodro – zespoły FAI, kosartroza, Perthes i inne jałowe martwice
 9. Trudne zespoły chorobowe stawu kolanowego i okołokolanowe – diagnostyka i terapia
 10. Problematyczne zespoły kompleksu skokowego i stopy
 11. Ciężkie stany odcinka LS:
  • PJM
  • Kręgozmyki
  • Zespoły traumatyczne i przeciążeniowe imitujące pjm
 12. Kontynuacja nauki systemu zwarć

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Powtórki i utrwalanie wyuczonych uprzednio technik
 2. Techniki terapeutyczne tzw. modus operandi w pjm
  • Manipulacje celowane,
  • Kat celowany
  • Zwarcia
  • Neuromobilizacje
 3. Praktyka technik zwarć