MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc

1 750,00 2 250,00 

MEDYCYNA MANUALNA to nasze flagowe szkolenie, obejmujące kompendium wiedzy nt. koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Radosława Składowskiego.

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategoria:
Czas trwania kursu dla fizjoterapeutów Czas trwania: 14 dni (4+4+3+3)
Gdzie odbędzie się kurs dla fizjoterapeutów? Miejsce: Spała
Dla kogo przeznaczony jest kurs? Adresaci: Fizjoterapeuci, lekarze, technicy masażyści i inni (patrz opis)

Opis

Ważna informacja dla kandydatów na MEDYCYNĘ MANUALNĄ wg FRSc

Od początku 2022 roku zmienia się program szkolenia. Na I module nie będzie już wprowadzenia do koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc). W związku z tym przed rozpoczęciem kursu MEDYCYNY MANUALNEJ wg FRSc konieczne jest zaliczenie modułu „zerowego” czyli kursu PINOTERAPII. Dzięki temu absolwenci PINOTERAPII nie będą już mieli przymusowej powtórki, poziom grup będzie wyrównany, a w trakcie całego szkolenia pojawi się przestrzeń na nowe ważne treści i więcej ćwiczeń praktycznych.

 

O szkoleniu

Medycyna manualna jest to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem wykrytych odwracalnych zmian czynnościowych narządu ruchu. Fundamentem medycyny manualnej w autorskim ujęciu Radosława Składowskiego jest koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych, co w angielskiej transkrypcji brzmi Five Regulatory Systems concept, w skrócie FRSc.

Gruntowna znajomość anatomii i fizjologii w połączeniu z umiejętnością posługiwania się zasadami funkcjonowania pięciu układów regulacyjnych oraz z manualną biegłością w technikach leczniczych opracowanych przez Składowskiego pozwalają często na spektakularne przywrócenie stanu szeroko rozumianej prawidłowej funkcji jak i utrzymanie stanów, które zapobiegają pogłębianiu się patologii.

Założeniem metody autorstwa lekarza ortopedy Radosława Składowskiego jest nauka kursanta tak, by po ukończeniu każdego z modułów potrafił na coraz wyższym poziomie samodzielnie wyprowadzić pacjenta z procesu patologicznego.

 

Czego uczy fizjoterapeutów kurs medycyny manualnej?

• przywracania stanów prawidłowej funkcji naszego organizmu, głównie narządu ruchu
• zatrzymanie postępu chorób
• spowolnienia postępowania procesów chorobowych, których nie da się zatrzymać
• przyspieszenie gojenia urazów (skręceń, złamań, stłuczeń) i zapaleń
• wpływu na przywrócenie homeostazy narządów wewnętrznych co prowadzi do ich autoregulacji i wychodzeniu z chorób wewnętrznych, metabolicznych i niektórych neurologicznych.

Lista rezerwowa

Aby zapisać się na listę rezerwową wyślij e-mail na adres info@frsc.pl – podaj w nim imię i nazwisko oraz nr telefonu, a także informację o ukończeniu PINOTERAPII.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: fizjoterapeuta, lekarz, lekarz dentysta, osteopata, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta.

Prowadzący

Program kursu

Z uwagi na ilość wiedzy (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej) przedstawianej słuchaczom na szkoleniach FRSc, przed niektórymi szkoleniami/modułami  kursant otrzymuje prescriptum tworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu przyswajania materiału w trakcie kursu. Dodatkowo, celem utrwalenia przekazanej wiedzy, kursanci po części szkoleń/modułów szkoleń otrzymują także postsciptum. Zawarte w nim informacje odnoszą się i uzupełniają najtrudniejsze i najbardziej rozbudowane fragmenty szkoleń/modułów szkoleń. Zarówno materiały przekazywane przed, jak i po kursie tworzone są m.in. w oparciu o opinię dotychczasowych absolwentów szkoleń oraz obserwacje kadry szkoleniowej.

Komentarz programowy: od roku 2022 szkolenie z Pinoterapii jest szkoleniem obowiązkowym dla osób chcących wziąć udział w kolejnych modułach Medycyny Manualnej wg FRSc. W związku z powyższym program Modułu I nie obejmuje całkowitego omówienia teorii Pięciu Układów Regulacyjnych, a jedynie uzupełnia tę wiedzę o nowe, bardziej szczegółowe informacje oraz techniki. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Omówienie tzw. więzadeł a/c oraz zjawiska pseudo-kikutów (efekt sprężynki)
 • Pokaz technik tj. Kat udarowy
 • Rozwinięcie wiedzy z zakresu opracowania kompartmentów
 • Rozwinięcie teorii i hipotez dotyczących powstawania neurokompartmentów
 • Rozwinięcie charakterystyki stref lipodynii o korelacje trzewne i ich zastosowanie w ramach zabiegu abdominalnego
 • Rozbudowanie teorii dotyczącej iv i v układu regulacyjnego
 • Uzupełnienie technik dedykowanych iv układowi regulacyjnemu o techniki manipulacji stawowych i kolejne techniki zwarciowe

MODUŁ 0: PINOTERAPIA

MODUŁ I: PODSTAWY KONCEPCJI

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Definicja Medycyny Manualnej w koncepcji FRS
 2. Zapoznanie z technikami terapeutycznymi
 3. Opis Układów Regulacyjnych w oparciu o Typologię pacjenta:

Układ Regulacyjny I – Piezoaktywny

 • przypomnienie podstaw teoretycznych: podział receptorów oraz ich funkcje, zjawisko piezoelektryczne i mechanotransdukcja – możliwe znaczenie w przebiegu powstawania i leczenia patologii w I Regulatorze, wyszczególnienie punktów i stref piezoaktywnych
 • omówienie więzadeł typu A/C oraz zjawiska tzw. pseudokikutów (efekt pseudo-sprężynki)

Układ Regulacyjny II – Humoralny

 • przypomnienie podstaw teoretycznych dotyczących powstawania kompartmentów
 • zjawisko neurokompartmentu

Układ Regulacyjny III – Autonomiczny Układ Nerwowy

 • zjawisko systemu stref lipodynii (tzw. “ośmiornic”)
 • sympatykotonia i algodystrofia

Układ Regulacyjny IV – Układ pozapiramidowy

 • łańcuchy synkinetyczne
 • podstawowe techniki wykorzystywane w leczeniu zaburzeń łańcuchowych
 • zespół zwarciowy

Układ Regulacyjny V – SSO

 • zjawisko Skórnych Stref Odczynowych
 • omówienie trzech hipotez właściwych dla SSO: efekt “Interpretera”, informacja przekazywana w polach fizycznych generowanych przez organizm, związki układu pozapiramidowego z układem limbicznym
 1. Pojęcia właściwe wykorzystywane w medycynie manualnej oraz pojęcia/definicje swoiste dla FRSc:
 • podział narządu ruchu na obnar i osnar
 • podział łańcuchów na segmentarne, odcinkowe oraz globalne
 • omówienie zjawisk kinematycznych istotnych w medycynie manualnej
 • podział i omówienie zakresów ruchu w stawach – teoretyczny wstęp do manipulacji stawowych
 • podział oporów stawowych
 • mobilizacje oscylacyjne
 • zjawisko karbu
 • łańcuch synkinetyczny – definicja popularna
 • rodzaje przeciążeń i zablokowań w układzie ruchu człowieka
 1. Problematyka diagnostyki – metody pozyskiwania informacji o procesie patologicznym pacjenta:
 • badanie podmiotowe – omówienie ogólne
 • badanie przedmiotowe – omówienie ogólne
 • badania dodatkowe (badania laboratoryjne, metody obrazowania)
 1. Wywiad szczegółowy – klucz do diagnostyki. Klasyfikacja objawów podmiotowych w tym rodzajów bólu, oparta na nałożeniu podziałów International Association for the Study of Pain, (IASP) i podziałach wg Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc)
 2. Problematyka przeciwwskazań, „czerwonych flag”, sposobów wykluczania/potwierdzania podejrzeń schorzeń wykraczających poza możliwości terapeutyczne medycyny manualnej i FRSc
 3. Badanie przedmiotowe – omówienie szczegółowe:
 • obserwacja i analiza pacjenta (body reading)
 • palpacja struktur szczególnie istotnych diagnostycznie
 • testy diagnostyczne wg FRSc
 • testy neurologiczne i naczyniowe
 • badanie trymu
 1. Wprowadzenie do manipulacji akceleracyjnych
 • cztery stopnie mobilizacji oscylacyjnej
 • oscylacyjne wybranie oporu końcowego
 • przyspieszenie kątowe jako kluczowa wielkość fizyczna udanej manipulacji
 1. Przejście od diagnozy do terapii z uwzględnieniem potencjalnej fałszywości procesu diagnostycznego

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Manipulacje c2, th9, kość krzyżowa
 2. Podstawowe techniki mobilizacji naczyniowych
 3. Przypomnienie technik omawianych w ramach Pinoterapii (Moduł 0)
 4. Masaż głęboki mięśni metamerycznych kręgosłupa
 5. Przypomnienie/Pokaz technik najczęściej wykorzystywanych w I Regulatorze: KAT (Kierunkowa Adaptacja Tkankowa), AUT (Adaptacja Uciskowo Tnąca), KAT UDAROWY
 6. Przypomnienie/pokaz technik najczęściej wykorzystywanych w II Regulatorze – terapia kompartmentów i neurokompartmentów, terapeutyczne zastosowanie tzw. pompy osmotycznej
 7. Przypomnienie/pokaz technik najczęściej wykorzystywanych w III Regulatorze – opracowanie stref sympatykotonii, techniki narzędziowe (TASK, GRAD, Gua Sha), chwyt GRASP, masaż podciśnieniowy z zastosowaniem bańki chińskiej
 8. Zwarcia
 9. Zabieg Abdominalny w ujęciu FRSc

 

MODUŁ II: TECHNIKI NARZĘDZIOWE

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Przypomnienie anatomii topograficznej i palpacyjnej punktów
  piezoaktywnych, kompartmentów, ośmiornic, stawów i segmentów
  regulujących synkinetykę globalną
 2. Zwarcia – natura zjawiska, opis i wyszukiwanie punktów referencyjnych
 3. Odreagowanie globalne lokomotoryczne i internistyczne jako sposób na schorzenia przewlekłe
 4. Zasady postępowania w igłoterapii
 5. Dezynfekcje, względy bezpieczeństwa
 6. Możliwe odczucia oraz reakcja pacjenta

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
A. Zwarcia – podstawowe lokalizacje
B. Odreagowanie globalne
C. Dry needling w koncepcji FRS

 1. Metatarsalgie
 2. Ostroga piętowa
 3. Więzadła podpórkowe
 4. Więzadła pronacyjne i supinacyjne pięty
 5. Więzozrost strzałkowo- piszczelowy
 6. Punkt maziówkowy kolana
 7. Więzadło Rzepki
 8. Ośmiornice udowo- podudziowe
 9. Staw biodrowy i iliopsoas
 10. Spojenie łonowe i lacunare
 11. Arkada więzadeł krzyżowo-guzowych
 12. Kość guziczna
 13. Bolesne miogelozy mm. pośladkowych
 14. Więzadła krzyżowo-biodrowe i A/C lędźwiowe
 15. Obejmy-muldy lędźwiowe
 16. Tkanki około- żebrowe
 17. Staw Mostkowo- obojczykowy
 18. Staw barkowo-obojczykowy
 19. Generatory bólu
 20. Jętki kompleksu barkowego
 21. Dysk stawu łokciowo- nadgarstkowego
 22. Punkty twarzoczaszki i mózgoczaszki

MODUŁ III: Łańcuchy synkinetyczne

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Ogólne omówienie łańcuchów synkinetycznych
 2. Zdefiniowanie podstawowych pojęć
 3. Wzory wzajemnego oddziaływania patologii łańcuchów
 4. Podziały łańcuchów synkinetycznych
 5. Korelacja układu łańcuchów z układem sercowo-naczyniowym
 6. Funkcje łańcuchów
 7. Łańcuchy – omówienie szczegółowe
 8. Zasady postępowania w terapii obwodowego narządu ruchu

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Manipulacje akceleracyjne kompleksu głowowo-szyjnego, kręgosłupa C, Th, L, żeber, kompleksu lędźwiowo-miednicznego
 • Mobilizacje stawów obwodowych
 • Mobilizacje oscylacyjne obwodowego układu ruchu typu FLOW
 • KAT i zwierania obwodowego narządu ruchu

MODUŁ IV: Stany trudne

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Problematyczne stany i procesy chorobowe w praktyce terapeuty manualnego
 2. Bóle głowy i twarzoczaszki
 3. Zawroty głowy
 4. Szumy uszne
 5. Ciężkie zespoły szyjne: kręcze karku i zespoły korzeniowe szyjne
 6. Ciężkie zespoły chorobowe barku
 7. Staw łokciowy, przedramię , nadgarstek-ręka
 8. Biodro – zespoły FAI, kosartroza, Perthes i inne jałowe martwice
 9. Trudne zespoły chorobowe stawu kolanowego i okołokolanowe – diagnostyka i terapia
 10. Problematyczne zespoły kompleksu skokowego i stopy
 11. Ciężkie stany odcinka LS:
  • PJM
  • Kręgozmyki
  • Zespoły traumatyczne i przeciążeniowe imitujące pjm
 12. Kontynuacja nauki systemu zwarć

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Powtórki i utrwalanie wyuczonych uprzednio technik
 2. Techniki terapeutyczne tzw. modus operandi w pjm
  • Manipulacje celowane,
  • Kat celowany
  • Zwarcia
  • Neuromobilizacje
 3. Praktyka technik zwarć