GRAL III – METODY KOMPLEMENTARNE

1 800,00 

GRAL III: Geodynamiczno-Reflektoryczny
Algorytm Leczniczy
METODY KOMPLEMENTARNE
wg dr. Aleksandra Bieleckiego D.O.

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:
Czas trwania kursu dla fizjoterapeutów Czas trwania: 3 dni
Gdzie odbędzie się kurs dla fizjoterapeutów? Miejsce: Spała | Duże miasta
Dla kogo przeznaczony jest kurs? Adresaci: Fizjoterapeuci, lekarze, technicy masażyści i inni (patrz opis)

Opis

Szkolenie dla osób praktykujących niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii.

GEODYNAMICZNO-REFLEKTORYCZNY ALGORYTM LECZNICZY – GRAL III
Metody komplementarne i niekonwencjonalne

Część odruchowa koncepcji w GRAL III oparta jest o cały wachlarz technik trzewnych i mięśniowych oraz działających na nie systemów wywodzących się z medycyn Wschodu oraz o wykazane przez medycynę zachodnią, a względnie mało spopularyzowane somatyczne i wegetatywne strefy nerwowo-odruchowe. Uzupełnieniem założeń GRAL są również techniki diagnostyczne i techniki terapii wisceralnej stosowane w Medycynie Osteopatycznej.

Na szkoleniu zaprezentowany zostanie system obronny organizmu przed zewnątrz- i wewnątrzpochodnymi przeciążeniami, który tworzą mikrosystemy punktów reaktywnych układających się w projekcje ciała ludzkiego oraz makrosystemy w naszym ciele.

Makrosystemy i mikrosystemy to miejsca na powłokach, które po odreagowaniu likwidują odlegle położone ciężkie patologie organizmu. Dzięki opanowaniu nieinwazyjnych technik terapeutycznych można usunąć patologie ortopedyczne, neurologiczne, reumatologiczne jak i internistyczne.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady BHP korzystania z igieł akupunkturowych. Kurs obejmuje dużą ilość zajęć praktycznych w zakresie sposobu lokalizowania, diagnozowania oraz interpretowania dysfunkcji trzewnych w różnych koncepcjach terapeutyczno-leczniczych.

Każdy z uczestników kursu nauczy się wykorzystywać do igłowania wszystkie znane strefy biologicznie czynne, rozmieszczone na całej powierzchni ciała, aby jak najlepiej i najszybciej przebiegał proces usprawniania i samoleczenia pacjenta. Pomoże to kursantom zrozumieć kolejność obciążeń zaburzeń homeostazy organizmu ludzkiego i usystematyzować terapię z punktu widzenia terapeuty holistycznego.

Podsumowując, działanie w koncepcji GRAL poprzez syntezę technik stawowych, miękkotkankowych, manualnych, wisceralnych, odruchowych, narzędziowych i dryneedlingu zwykle doprowadza do błyskawicznych usprawnień funkcji samonaprawczych organizmu.

W tej części szkolenia również przewidziany jest czas na powtórki i zajęcia praktyczne z Klawiterapii, terapii manualnej, igłowania pod kątem technik i koncepcji GRAL. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które cenią sobie wiedzę opartą o wieloletnią praktykę gabinetową.

 

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: fizjoterapeuta, lekarz, technik masażysta, osteopata, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny.

 

 

 

 

Prowadzący

Program kursu

GRAL III

DZIEŃ 1
9:00-10.30 Powitanie/warsztaty terapeutyczne/ćwiczenia w parach
Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu.
Procedury postępowania terapeutycznego metodą Klawiterapii.
10:30-10.45 Przerwa
10:45-12.00 Warsztaty terapeutyczne/ćwiczenia w parach
Procedury postępowania terapeutycznego metodą Klawiterapii.
Wykonanie ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.
12:00-12.15 Przerwa
12.15-14.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia indywidualne i w parach
Procedury postępowania terapeutycznego metodą Klawiterapii
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.30 Wykład/demonstracja
Warsztaty praktyczne technik terapeutycznych Terapii Manualnej z części I.
16.30-16.45 Przerwa
16.45-18.00 Demonstracja/ćwiczenia w parach/wykład
Omówienie miejsc diagnostyczno-leczniczych stosowanych w GRAL według Międzynarodowej Standaryzowanej Akupunktury Czaszki.
Wyjaśnienie projekcji stref terapeutycznych czaszki.
Wyjaśnienie metod i technik oraz wybranych strategii terapeutyczno – diagnostycznych stosowanych w GRAL.
Podsumowanie pierwszego dnia; pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II
9.00-10.30 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Wykonanie ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.
Omówienie przeciwwskazań do zabiegu oraz środków ostrożności.
Omówienie zmian odruchowych związanych z narządami wewnętrznymi i ich obciążeniem/dysfunkcją (nadmiar, niedobór).
Wyjaśnienie znaczenia cyklów dobowych narządów dla potrzeb terapeutycznych GRAL.
Pokaz technik przesuwania tkanek. Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
10:30-10.45 Przerwa
10.45-12.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Testy bezpieczeństwa jamy brzusznej.
Omówienie topografii narządów wewnętrznych.
Dysfunkcje trzewne.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych – palpacja narządów wewnętrznych.
12.00-12.15 Przerwa
12.45-14.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Diagnostyka i terapia punktów nadmiaru i niedoboru narządów wewnętrznych.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
Omówienie dysfunkcji mięśni i związanymi z nimi narządami oraz występujących objawów chorobowych.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.30 Demonstracja/ćwiczenia w parach
Diagnostyka punktów nadmiaru i niedoboru narządów wewnętrznych.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
Omówienie dysfunkcji mięśni i związanymi z nimi narządami oraz występujących objawów chorobowych.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
16.30-16.45 Przerwa
16.45-18.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Omówienie i nauka zasad BHP w korzystaniu z igieł akupunkturowych.
Omówienia przeciwwskazań do zabiegu nakłuwania oraz środków ostrożności.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
Wykonanie ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.

DZIEŃ III
9.00-10.30 Ćwiczenia/wykład
Omówienie zmian odruchowych na różnych strukturach tkankowych
w zatruciu i wyczerpaniu organizmu oraz diagnostyce odporności.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
10:30-10.45 Przerwa
10.45-12.00 Warsztaty terapeutyczne/demonstracja/ćwiczenia w parach
Techniki diagnozowania odruchowych zmian tkankowych na jamie brzusznej wg medycyn Wschodu.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
Techniki usuwania dolegliwości odruchowych zmian tkankowych na powłoce ciała.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
12:00-12.15 Przerwa
12.15-14.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Techniki usuwania dolegliwości.
Techniki sprzężeń krótki/długi łuk odruchowy dla stawów 1-2 („na 2”).
Terapia punktów regulujących homeostazę w narządach oraz technik sprzężeń w systemie 1-2-3 („ na 3”).
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.30 Demonstracja/ćwiczenia w parach
Terapia w GRAL z zastosowaniem igieł do akupunktury.
Omówienie algorytmów akupunkturowych wspomagających terapię odruchową w GRAL.
Spostrzeżenia, uwagi, wnioski
Podsumowanie kursu; pytania i odpowiedzi.
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat, wspólne zdjęcie.