GRAL II – TERAPIE ODRUCHOWE

GRAL II: Geodynamiczno-Reflektoryczny
Algorytm Leczniczy
TERAPIE ODRUCHOWE
wg dr. Aleksandra Bieleckiego D.O.

Tego produktu nie ma na stanie i jest niedostępny.

SKU: brak Kategoria:
Czas trwania kursu dla fizjoterapeutów Czas trwania: 3 dni
Gdzie odbędzie się kurs dla fizjoterapeutów? Miejsce: Spała | Duże miasta
Dla kogo przeznaczony jest kurs? Adresaci: Fizjoterapeuci, lekarze, technicy masażyści i inni (patrz opis)

Opis

Tematem przewodnim drugiego modułu szkolenia GRAL jest Klawiterapia w ujęciu dr. Aleksandra Bieleckiego D.O.

GEODYNAMICZNO-REFLEKTORYCZNY ALGORYTM LECZNICZY – GRAL II
Terapie odruchowe w holistycznym usprawnianiu człowieka

Klawiterapia to nieinwazyjny sposób pracy znoszący napięcia psychologiczne, psychofizjologiczne oraz psychosomatyczne układu nerwowego. W terapii odruchowej tylko całościowe postrzeganie organizmu daje możliwość skutecznego wykorzystania powłok ciała pacjenta nawet w bardzo wielu stanach chorobowych. Terapia ma zastosowanie wszędzie tam,  gdzie wymagana jest regulacja funkcji narządu lub/i regeneracja jego struktury.

Uczestnicy szkolenia poznają sposoby wzbudzania utraconego przewodnictwa nerwowego za pomocą Klawiterapii, podziału oraz opracowywania trzech etapów zmian skórnych. Szkolenie przedstawia analizę odruchowego szerzenia się patologii w ludzkim ciele za sprawą stref biologicznie czynnych.

Na kursie zaprezentowane zostaną strefy odruchowe, wrażliwe, bólowe oraz strefy diagnostycznoterapeutyczne. Nauczysz się je różnicować i lokalizować oraz wykorzystywać w pracy z pacjentem.

W programie GRAL II przewidziano, oprócz autorskich odkryć A. Bieleckiego, prezentacje zaawansowanych technik klawiterapeutycznych wg dr. Ferdynanda Barbasiewicza. Udostępnianie tych technik odbywa się po konsultacji i za zgodą dr. Barbasiewicza.

Każdy z uczestników kursu nauczy się wykorzystywać do terapii przede wszystkim strefy biologicznie czynne, rozmieszczone na całej powierzchni ciała, aby jak najlepiej i najszybciej przebiegał proces usprawniania i samoleczenia pacjenta.

Szkolenie obejmuje skuteczne, a zarazem bezpieczne techniki, dzięki zastosowaniu których w organizmie człowieka dojdzie do zniesienia zaburzonej homeostazy wykorzystując zjawisko odruchu nerwowego i wywołując samonaprawę w organizmie człowieka poprzez wymuszenie samoregulacji oraz reakcji naczynioruchowej.

W trakcie szkolenia przewidziane są praktyczne ćwiczenia z terapii manualnej pod kątem technik i koncepcji GRAL I.

Kurs jest praktyczno-teoretycznym autorskim szkoleniem, opartym na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu zdobytym podczas pracy w sporcie i prywatnym gabinecie.

 

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: fizjoterapeuta, lekarz, technik masażysta, osteopata, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny.

 

 

 

 

Prowadzący

Program kursu

GRAL II

DZIEŃ 1
9:00-10.30 Powitanie/wykład.
Wstęp, wytłumaczenie pojęć, omówienie: rysu historycznego, różnicy pomiędzy koncepcją meridianów a refleksologią.
Wytłumaczenie celu oraz wpływu refleksoterapii na organizm człowieka.
Omówienie anatomii czynnościowej dla potrzeb refleksoterapii w GRAL na temat układu nerwowego, receptorów (podziału i ich funkcji), czucia, autonomicznego układu nerwowego (AUN) jego podziału oraz funkcji, enterycznego układu nerwowego (EUN) oraz jego podziału i funkcji.
Wyjaśnienie oraz nauka ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.
10:30-10.45 Przerwa
10:45-12.00 Wykład
Omówienie tematu neurodynamiki powięzi, jej unerwienia, anatomii, funkcji, typów zakończeń nerwowych powięzi oraz ich stymulacji.
Wyjaśnienie zjawiska tiksotropii, piezoelektryki i neurodynamiki dla potrzeb terapeutycznych w terapii odruchowej oraz ich zastosowanie w GRAL.
Omówienie syntezy teorii odruchów, wyjaśnienie pojęć, teorii na temat odruchu i jego podziału, podziału łuku odruchowego oraz łuku odruchowego w koncepcji GRAL.
12:00-12.15 Przerwa
12.15-14.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia indywidualne i w parach
Demonstracja niektórych stref odruchowych, projekcyjnych, wrażliwych, bólowych oraz diagnostyczno-leczniczych w refleksoterapii.
Omówienie podstaw diagnostyki akupunkturowej (makrosystemy) stosowanych w GRAL, czyli wyjaśnienie pojęć: punkty aktywne, źródłowe, punkty niedoboru jako punkty uzdrawiające oraz punkty nadmiarowe jako alarmowe.
Punkty somatotopowe (mikrosystemy) i ich zastosowanie.
Rodzaje niektórych mikrosystemów: akupunktura Bioholograficzna, Auriculoterapia i jej mikrosystemy.
Omówienie wpływu regulacji nerwu błędnego za pomocą aurikuloterapii oraz możliwość jej stosowania w celu zapobiegania i leczenia chorób.
Wyjaśnienie koncepcji dr. Barbasiewicza w stymulowaniu/odreagowaniu ucha według kolejności podanej w „Klawiterapii”.
Wykonanie ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.30 Wykład/demonstracja
Wykład na temat metody Klawiterapii dr. Ferdynanda Barbasiewicza.
Wyjaśnienie i omówienie pojęć i terminów występujących w Klawiterapii, Klawipunkturze i Klawipresurze.
Omówienie technik zabiegu.
Omówienie przeciwwskazań do zabiegu oraz środków ostrożności.
16.30-16.45 Przerwa
16.45.18.0 Demonstracja/ćwiczenia w parach/wykład
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych – Klawiterapia w auriculoterapii.
Omówienie wykonywania zabiegu metodą Klawiterapii w wadach postawy.
Omówienie stref występowania łupieżu na głowie.
Wykonanie ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.
Podsumowanie pierwszego dnia; pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II
9.00-10.30 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Pytania i odpowiedzi dotyczące zagadnień teoretycznych pierwszego dnia.
Wykonanie ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.
Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu.
Demonstracja i ćwiczenia pierwszej pomocy w sytuacjach krytycznych wg Klawiterapii.
Omówienie algorytmu i sieć czynności w odreagowaniu nerwowego układu korowego, ośrodkowego i różnych rodzajów nerwów obwodowych metodą Klawiterapii.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych – odreagowanie psychosomatyczne oraz psychofizjologiczne głowy.
10:30-10.45 Przerwa
10.45-12.00 Warsztaty terapeutyczne/demonstracja/ćwiczenia w parach.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych – odreagowanie psychosomatyczne oraz psychofizjologiczne głowy.
Wykonanie ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.
12.00-12.15 Przerwa
12.45-14.00 Warsztaty terapeutyczne/demonstracja/ćwiczenia w parach.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych metodą Klawiterapii – odreagowanie psychosomatyczne oraz psychofizjologiczne tułowia, regulacja kanałów energetycznych, odreagowanie kończyn dolnych oraz górnych.
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.30 Ćwiczenia terapeutyczne/demonstracja/ćwiczenia w parach
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych metodą Klawiterapii – odreagowanie psychosomatyczne oraz psychofizjologiczne tułowia, regulacja kanałów energetycznych, odreagowanie kończyn dolnych oraz górnych.
Wykonanie ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.
16.30-16.45 Przerwa
16.45-18.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Warsztaty praktyczne technik terapeutycznych Terapii Manualnej z części I
Podsumowanie drugiego dnia: pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ III
9.00-10.30 Warsztaty terapeutyczne/demonstracja/ćwiczenia w parach.
Powtórka omówienia przeciwwskazań do zabiegu oraz środków ostrożności.
Wykonanie ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.
Pojęcie metody biocybernetycznej Klawiterapii oraz linia postępowania wg dr. Barbasiewicza.
Procedury postępowania terapeutycznego metodą Klawiterapii.
10:30-10.45 Przerwa
10.45-12.00 Warsztaty terapeutyczne/demonstracja/ćwiczenia w parach
Wykonanie procedur postępowania terapeutycznego wg Barbasiewicza
Nauka akupresury stopy dla układu moczowego i limfatycznego metodą Klawiterapii.
Omówienie stref wokół pępka i brodawek sutkowych w koncepcji metody Klawiterapii.
Wykonanie ćwiczeń ruchowych w metodzie Klawiterapii.
Omówienie algorytmów postępowania terapeutycznego metodą Klawiterapii.
12:00-12.15 Przerwa
12.15-14.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Omówienie algorytmów akupunkturowych wspomagających terapię odruchową w GRAL.
Omówienie technik sprzężeń/zwarć.
Spostrzeżenia, uwagi, wnioski
Podsumowanie kursu; pytania i odpowiedzi.
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat, wspólne zdjęcie.