GRAL I – TERAPIA MANUALNA

GRAL I: Geodynamiczno-Reflektoryczny
Algorytm Leczniczy
TERAPIA MANUALNA
wg dr. Aleksandra Bieleckiego D.O.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

SKU: Brak danych Kategoria:
Czas trwania kursu dla fizjoterapeutów Czas trwania: 3 dni
Gdzie odbędzie się kurs dla fizjoterapeutów? Miejsce: Spała | Duże miasta
Dla kogo przeznaczony jest kurs? Adresaci: Fizjoterapeuci, lekarze, technicy masażyści i inni (patrz opis)

Opis

Nowatorska, twórcza i wciąż rozwijana metoda postępowania w terapii manualnej, autorstwa dr. Aleksandra Bieleckiego D.O.

GEODYNAMICZNO-REFLEKTORYCZNY ALGORYTM LECZNICZY – GRAL I
Terapia manualna według dr. Aleksandra Bieleckiego D.O.

GRAL jest niezwykle skuteczną metodą usuwaniu zaburzeń obciążeń lokomocyjnych występujących w powszechnym wzorcu kompensacji.

Przedmiotem kursu jest szkolenie obejmujące diagnostykę manualną, testy bezpieczeństwa, różnicowanie diagnostyczne oraz terapię manualną. Kurs ma charakter praktyczno-teoretyczny. Oparty jest na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu zdobytym podczas pracy w sporcie i prywatnym gabinecie. Adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, naturopatów, techników masażu, lekarzy oraz słuchaczy tych kierunków.

Szkolenie oprócz zagadnień teoretycznych obejmuje dużą ilość diagnostyki, mobilizacji, manipulacji stawów. Kurs stanowi spójną logiczną całość oraz jest wyrazem holistycznego podejścia do tematyki prozdrowotnej również w terapiach odruchowych.

Kontynuacją kursu jest GRAL II – TERAPIE ODRUCHOWE oraz GRAL III – METODY KOMPLEMENTARNE.

 

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: fizjoterapeuta, lekarz, technik masażysta, osteopata, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny.

 

 

 

 

Prowadzący

Program kursu

GRAL I

DZIEŃ 1
9:00-10.30 Powitanie/wykład.
Wstęp, wytłumaczenie pojęć, omówienie: rysu historycznego, kontroli postawy ciała, adaptacji jako utrwalenia zmian przez całe życie, pierwotnych spostrzeżeń autora kursu i poszukiwanie technik terapeutycznych oraz wyznaczenie linii postępowania terapeutycznego.
10:30-10.45 Przerwa
10:45-12.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Wywiad, obserwacja, palpacja, aktywne oraz bierne badanie odcinka szyjnego i piersiowego, żeber, testy bezpieczeństwa.
12:00-12.15 Przerwa
12.15-14.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Obserwacja, palpacja, aktywne oraz bierne badanie odcinka lędźwiowego, badanie miednicy, testy bezpieczeństwa.
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.30 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Omówienie schematu zaburzeń homeostazy posturalnej świadczących o czynnym procesie patologicznym, wywołanym przez siły zewnętrzne działające na nasz organizm oraz adaptacji do nich. Asymetrie postawy i model postawy powszechnego wzorca kompensacji według modelu Gordona Zinka i spopularyzowanego przez niego modelu krążenia oddechowego.
Wskazanie najczęściej patologicznie zmienionych miejsc: czaszka, atlas, axis, kręgosłup.
16.30-16.45 Przerwa
16.45-18.00 Demonstracja/ćwiczenia w parach/wykład
Wskazanie najczęściej patologicznie zmienionych miejsc: kość krzyżowa, stawy kończyn dolnych, mięsnie.
Omówienie procesów towarzyszących obciążeniom zewnętrznym wpływających na utrwalenie zmian w narządzie ruchu w oparciu o kontrolę czuciowo-ruchową i hamowanie CUN. Omówienie wpływu obciążeń wisceralnych i miękkotkankowych w procesie zaburzeń postawy ciała.
Podsumowanie pierwszego dnia; pytania i odpowiedzi.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych

DZIEŃ II
9.00-10.30 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Pytania i odpowiedzi dotyczące pierwszego dnia.
Diagnostyka procesu geodynamicznego i procesów równoległych – wpływających na utrwalenie zmian w narządzie ruchu; kierunki przemieszczeń stawowo-kostnych, układy regulacyjne łańcuchów mięśniowo-powięziowych.
Omówienie powszechnego funkcjonalnego wzorca skoliotycznego.
10:30-10.45 Przerwa
10.45-12.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Badanie – uproszczona diagnostyka; obserwacja podczas chodu, test stania swobodnego na dwóch nogach, test stania na jednej nodze.
Omówienie głównych kierunków postępowania terapeutycznego oraz zasad odwracania patologicznego wpływu sił zewnętrznych wpływających na narząd ruchu.
Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu.
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych
12.00-12.15 Przerwa
12.45-14.00 Demonstracja/ćwiczenia w parach
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.30 Demonstracja/ćwiczenia w parach
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
16.30-16.45 Przerwa
16.45-18.00 Demonstracja/ćwiczenia w parach
Ćwiczenia praktyczne technik terapeutycznych.
Podsumowanie drugiego dnia; pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ III
9.00-10.30 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Podsumowania i powtórki; wywiad, diagnoza, omówienie zasad oraz procesu odwracania obciążeń dynamicznych.
Demonstracja oraz wykonywanie w parach technik terapeutycznych już w odpowiednich kolejnościach, które równoważą wpływ obciążeń dynamicznych na narząd ruchu.
10:30-10.45 Przerwa
10.45-12.00 Demonstracja/ćwiczenia w parach
Techniki specjalne i wykonanie w całości „klucza” terapeutycznego równoważącego wpływ obciążeń dynamicznych na narząd ruchu.
12:00-12.15 Przerwa
12.15-14.00 Wykład/demonstracja/ćwiczenia w parach
Podologiczne i ortotyczne zasady odwracania wpływu na narząd ruchu obciążeń dynamicznych.
Wady stóp a obciążenie dynamiczne.
Warsztat ortotyczny.
Spostrzeżenia, uwagi, wnioski.
Podsumowanie kursu; pytania i odpowiedzi.
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat.