REGULAMINY

 

I. Regulamin korzystania ze strony internetowej radoslawskladowski.pl
II. Regulamin Kursów
III. Regulamin sklepu internetowego

 

I. Regulamin korzystania ze strony internetowej radoslawskladowski.pl

Właścicielem strony internetowej www.radoslawskladowski.pl jest:

Medycyna Manualna spółka cywilna
Radosław Składowski, Sławomir Mokrzycki, Bartosz Czajka
19-110 Goniądz, Downary 29A
NIP: 7732479371; REGON: 364970200

zwana dalej Organizatorem Szkoleń.

Kontakt z Organizatorem Szkoleń:
– tel.: 795 666 509 (od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 16:00)
– e-mail: szkolenia@frsc.pl
– adres do korespondencji: ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa Dolna

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.radoslawskladowski.pl. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji umieszczonych na stronie.

2. W celu korzystania ze strony internetowej przez  Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Zmiana regulaminu

Organizator Szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z istotnych przyczyn prawnych lub technicznych. Informacja o zmianie treści regulaminu, po wskazaniu powodu zostanie wyświetlona na stronie, a Użytkownik jest zobligowany do zapoznania się i akceptacji zmian w Regulaminie jeśli zamierza korzystać z Serwisu.

3. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Medycyna Manualna spółka cywilna Radosław Składowski, Sławomir Mokrzycki, Bartosz Czajka, 19-110 Goniądz, Downary 29A, NIP: 7732479371, REGON: 364970200

2. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

4. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy: szkolenia@frsc.pl.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.

9. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: https://www.radoslawskladowski.pl/polityka-prywatnosci/

 

 

 

II. Regulamin Kursów

1. Informacje ogólne

1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Kursów organizowanych przez Medycyna Manualna s.c. (dalej: Regulamin) przed przystąpieniem do szkolenia i do stosowania się do jego postanowień.
2. Organizatorem szkoleń jest Medycyna Manualna Spółka Cywilna, Radosław Składowski, Sławomir Mokrzycki, Bartosz Czajka z siedzibą w Downarach (dalej: Organizator szkoleń)
3. Oferta szkoleniowa skierowana jest do przedstawicieli zawodów medycznych, w tym przede wszystkim fizjoterapeutów, lekarzy i techników masażystów. Szczegółowe informacje nt. adresatów konkretnego kursu znajdują się w opisie każdego z nich.
4. Program szkolenia poszczególnych kursów oraz dostępne terminy znajdują się na stronie www.radoslawskladowski.pl w zakładce Szkolenia.

2. Program szkoleń

1. MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – 4 moduły, łącznie 109 h:
 • (MODUŁ 0 – PINOTERAPIA)
 • MODUŁ I – PODSTAWY KONCEPCJI – 33 h, w tym teoria: 20 h, praktyka: 13 h
 • MODUŁ II – METODY NARZĘDZIOWE – 33 h, w tym teoria: 10 h, praktyka: 23 h
 • MODUŁ III – ŁAŃCUCHY SYNKINETYCZNE – 24 h, w tym teoria: 12 h, praktyka: 12 h
 • MODUŁ IV – STANY TRUDNE – 24 h, w tym teoria: 12 h, praktyka: 12 h

2. DRY NEEDLING wg FRSc – 2 moduły, łącznie 48 h

 • MODUŁ I – TECHNIKI PODSTAWOWE – 24 h, w tym teoria: 8 h, praktyka: 16 h
 • MODUŁ II – TECHNIKI ZAAWANSOWANE – 24 h, w tym teoria: 6 h, praktyka: 18 h

3. PINOTERAPIA – 24 h, w tym teoria: 10 h, praktyka: 14 h

4. HIRUDOTERAPIA w FRSc – 33 h, w tym teoria: 16 h, praktyka: 17 h

5. AKUPUNKTURA MASTER TUNG w FRSc – 24 h, w tym teoria: 8 h, praktyka: 16 h

6. CHIROPRAKTYKA – 2 moduły, łącznie 48 h

 • MODUŁ I – 24 h, w tym teoria: 10 h, praktyka: 14 h
 • MODUŁ II – 24 h, tym teoria: 10 h, praktyka: 14 h

7. FUNKCJONALNA TERAPIA TRZEWI – 24 h, tym teoria: 14 h, praktyka: 10 h

8. Warsztaty praktyczne (ANATOMIA PALPACYJNA, MANIPULACJE BASIC, MANIPULACJE PRO) – 3,5 h, w tym teoria: 0,5 h, praktyka: 3 h

9. Warsztaty uzupełniające (KOLANO, BARK, ZWARCIA w FRSc) – 8 h, w tym teoria: 2 h, praktyka: 6 h

3. Zasady rekrutacji

1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu MEDYCNA MANUALNA wg FRSc dokonuje się za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@frsc.pl. Zgłoszenia uczestnictwa w pozostałych szkoleniach dokonuje się poprzez zakup online.
2. Przed rozpoczęciem kursu MEDYCYNY MANUALNEJ wg FRSc konieczne jest zaliczenie modułu „zerowego” czyli kursu PINOTERAPII.
3. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu w wybranym terminie jest otrzymanie automatycznej wiadomości e-mail od Organizatora szkoleń o otrzymaniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji oraz otrzymanie automatycznej wiadomości e-mail od operatora płatności o potwierdzeniu transakcji.

4. Cena szkolenia i warunki płatności

1. Aktualne ceny poszczególnych szkoleń podane są na stronie internetowej w zakładce Szkolenia.
2. Wszystkie podane ceny w rozumieniu podatku VAT są cenami netto=brutto. Organizator szkoleń jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Cena kursu zawiera:
a) koszt organizacji szkolenia: wynajęcie sali, poczęstunek (gorące i zimne napoje, owoce, ciastka), wynagrodzenie wykładowców,
b) materiały szkoleniowe: skrypty, środki dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe, etc.,
c) narzędzia szkoleniowe udostępniane na czas kursu,
d) certyfikat lub zaświadczenie.
4. Cena kursu nie obejmuje:
a) narzędzi szkoleniowych,
b) kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
5. Płatność za kurs realizowana jest z góry na dwa sposoby:
a) zapłata pełnej kwoty – oznacza jednorazową całkowitą zapłatę ceny szkolenia,
b) zapłata zaliczki – oznacza wpłatę 30% ceny oraz zobowiązanie do zapłaty salda (tj. pozostałych 70% ceny) nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
6. W przypadku wpłaty zaliczki, brak wpłaty salda zamówienia (tj. pozostałych 70% ceny szkolenia) w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia, wykreśleniem z listy uczestników oraz utratą  wpłaconej zaliczki.
7. W uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza związanych z działaniem siły wyższej, Organizator szkoleń może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wpłaty salda zamówienia.
8. Faktura za udział w szkoleniu wystawiana jest po zakończeniu kursu i przesyłana jest drogą elektroniczną. Na wyraźne żądanie Uczestnika, który wpłacił zaliczkę, Organizator szkoleń wystawi fakturę zaliczkową.

5. Korzystanie z dofinansowania KFS

1. Uczestnik ma możliwość wykupienia udziału w szkoleniu w dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2. W celu skorzystania z dofinansowania KFS należy zwrócić się do swojego lokalnego Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Dla zarezerwowania miejsca na szkoleniu konieczna jest rejestracja w systemie sprzedaży online. Rejestracja polega na wykupieniu szkolenia z rabatem 99%.

4. Opłata, o której mowa powyżej jest zwrotna. Rozliczenie następuje poprzez wystawienie faktury na uczestnika lub jego pracodawcę. Jeśli dofinansowanie nie zostanie przyznane, uczestnik może pokryć koszt szkolenia na własny rachunek.

6. Uczestnictwo w szkoleniu

1. Na ok. dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnicy otrzymują wiadomość e-mail z wszystkimi danymi organizacyjnymi, w tym dokładną datą i godziną rozpoczęcia szkolenia oraz miejscem szkolenia.
2. Uczestnicy dokonują rezerwacji noclegów we własnym zakresie i na własny koszt. Organizator szkoleń może wskazać rekomendowane obiekty oferujące specjalne warunki pobytu dla Uczestników szkoleń.
3. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na szkoleniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Uczestnicy mają obowiązek ściśle przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz przerw, w tym zwłaszcza przerwy obiadowej.
4. Uczestnicy w trakcie zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, skupienia i uwagi.
5. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci skryptu, materiały do pisania, środki do dezynfekcji oraz narzędzia do zajęć praktycznych na czas trwania kursu.
6. Szkolenia (lub poszczególne moduły szkoleń wielomodułowych) kończą się egzaminem w postaci testu online. Zaliczenie egzaminu upoważnia Uczestników do otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia (lub zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych modułów w przypadku szkoleń wielomodułowych).
7. Na szkoleniach obowiązuje całkowity zakaz utrwalania obrazu i/lub dźwięku. W szczególności zabronione jest rejestrowanie technik prezentowanych przez prowadzących szkolenie. W uzasadnionych przypadkach, na wyraźne polecenie prowadzącego szkolenie, Uczestnicy mogą rejestrować obraz i/lub dźwięk fragmentów szkolenia, jednak upublicznianie zarejestrowanych materiałów należy ograniczyć wyłącznie do Uczestników tego konkretnego szkolenia. W przypadku rejestracji obrazu należy unikać filmowania twarzy prowadzących i Uczestników szkolenia.
8. Uczestnik na własne życzenie może powtórzyć odbyte wcześniej szkolenie. Odpłatność za powtórzenie szkolenia wynosi 50% ceny regularnej szkolenia. Zgłoszenia chęci powtórzenia szkolenia przyjmowane są mailem na adres szkolenia@frsc.pl lub info@frsc.pl. Organizator szkoleń kwalifikuje Uczestnika do powtórki uwzględniając wolne miejsca na wybranym kursie. Zapłata obniżonej ceny możliwa jest na podstawie kodu rabatowego otrzymanego od Organizatora szkoleń.

7. Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi poprzez e-mail na adres: szkolenia@frsc.pl.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat.
3. W uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza związanych z działaniem siły wyższej, wniesione opłaty Uczestnik może w porozumieniu z Organizatorem szkoleń przenieść na wskazany przez siebie inny kurs.
4. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w kursie, Uczestnik ma możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

8. Odwołanie szkolenia i/lub zmiana terminu

1. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia, Organizator szkoleń zwróci uiszczoną za kurs opłatę lub przekaże ją na poczet innego, wybranego przez Uczestnika terminu lub szkolenia.
2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty dodatkowe związane z podróżą, rezerwacją noclegu itp.

9. Ochrona danych osobowych

1. Organizator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zarejestrowanych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie zastrzega sobie prawa do roszczeń finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie internetowej www.radoslawskladowski.pl oraz portalach społecznościowych.

10. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

11. Reklamacje

Wszystkie uwagi i reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres szkolenia@frsc.pl w terminie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia i rozpatrywane są indywidualnie.

12. Szczególne warunki uczestnictwa w szkoleniach w związku z pandemią COVID-19

1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do przestrzegania wszystkich powszechnie obowiązujących zaleceń i obostrzeń związanych z pandemią.
2. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnicy wypełniają ankietę kwalifikacyjną.
3. Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć Uczestnikom mierzona jest temperatura ciała. Odmowa pomiaru temperatury lub pomiar wskazujący na podwyższoną temperaturę uniemożliwia Uczestnikowi udział w zajęciach.
4. Organizator szkoleń opracował własną procedurę postępowania w związku z pandemią COVID-19, zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Treść procedury jest dostępna we wszystkich salach szkoleniowych oraz u pracowników i współpracowników Organizatora szkoleń. Uczestnicy mają obowiązek jej przestrzegać.

 

 

 

III. Regulamin sklepu internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem radoslawskladowski.pl jest własnością i jest prowadzony przez Medycyna Manualna Radosław Składowski, Sławomir Mokrzycki, Bartosz Czajka Spółka Cywilna z siedzibą w: Downary 29A, 19-110 Goniądz, NIP 7732479371, nazywaną dalej „Medycyna Manualna”.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Konsumentem lub Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży Medycyna Manualna.
 3. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży są szkolenia znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu adresowane zwłaszcza do fizjoterapeutów, lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz studentów uczelni wyższych na wymienionych kierunkach..
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.
 3. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sklepu w odniesieniu do poszczególnych Produktów. Szczegółowe informacje na temat oferowanych Produktów dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładkach „Informacje”.

3. WYMAGANIA TECHNICZE

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje poprzez wybór odpowiedniego Produktu, jego cech szczególnych (terminu, miejsca) oraz dodanie do koszyka, podanie danych Klienta oraz dokonanie płatności online.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy) oraz adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP (dotyczy Firmy),
  • adres elektroniczny (e-mail),
  • numer telefonu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
  • Należy dokonać wyboru Produktu (szkolenia), który Klient zamierza kupić,
  • Następnie należy z listy rozwijanej wybrać wariant Produktu (datę i miejsce szkolenia),
  • Następnie należy wybrać opcję ”Dodaj do koszyka”,
  • Następnie należy wybrać opcję „Przejdź do płatności”,
  • Pojawia się formularz możliwy do uzupełnienia w dwóch opcjach:
   • dla osób prywatnych,
   • dla firm,
  • Formularz umożliwia podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (dane do wystawienie faktury).
  • Po uzupełnieniu danych, sprawdzeniu zawartości koszyka oraz przeczytaniu i zaakceptowaniu regulaminu sklepu internetowego należy kliknąć „Kupuję i płacę”,
  • W kolejnym kroku otworzy się okno operatora płatności online. Należy wykonywać instrukcje pojawiające się na ekranie,
  • Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, a na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie formy płatności online, realizowane poprzez platformę Tpay.
 2. Operator płatności oferuje możliwość zapłaty przez różne banki, BLIK oraz zakupy na raty we współpracy z Alior Bank.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

6. DOSTAWA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie operatora płatności Tpay.
 3. Szkolenia realizowane są zgodnie z opisem Produktu.
 4. Klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki.
 5. Faktura VAT za Produkt zostanie wystawiona po szkoleniu i dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.).

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje można wnosić pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres szkolenia@frsc.pl
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  – wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  – rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną w serwisie Sprzedawcy.
 2. Regulamin obowiązuje od 20 października 2020 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

Życzymy udanych zakupów!