Blog

Stopa jako istotny element reedukacji chodu u pacjenta po udarze mózgu

Powrót do samodzielnego poruszania się, jest dla osób po udarze o tyle istotny, że daje poczucie niezależności. Rolą terapeuty, jest usunięcie wszelkich „blokad”, aby ten powrót umożliwić.
Dowiedz się więcej

Emocjonalna strona punktów spustowych. Czy ból może sprzyjać terapii? Cz.2

Do tego celu będziemy porównywać dwa zupełnie różne sposoby manualnej pracy przy mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (mpps): bezblolesny i bolesny.
Dowiedz się więcej

Emocjonalna strona punktów spustowych. Czy ból może sprzyjać terapii? Cz.1

W niniejszym artykule rozważana będzie jedna z tych różnic - rola bólu towarzyszącemu terapii. Opisane będzie na podstawie terapii pacjentów z mięśniowo-powięziowymi punktami spustowymi (mpps).
Dowiedz się więcej

Czym się różni Dry Needling od Akupunktury?

Manipulowanie igłą, czas pozostawania igły w tkance, jak rownież monitorowanie postępu zabiegu w dry-needlingu opiera się o obserwację objawów miejscowych, zaś w akupunkturze głównie w oparciu o obserwację objawów ogólnych.
Dowiedz się więcej

Pijawka lekarska w aspekcie przydatności leczniczej

Lecznicza pijawka gatunku Hirudo, jest przykładem wykorzystania bezkręgowców w leczeniu chorób człowieka. Wykorzystywana do różnych wskazań medycznych od czasów starożytnych, jest najbardziej znanym przedstawicielem Hirudinea.
Dowiedz się więcej

PINOTERAPIA – Medycyna manualna wg doktora Składowskiego

Aby się rozwijać wyjdź poza to co wiesz. Mózg, jak komputer, widzi tylko to, na co ma napisany program. Tylko to, co już wie. Na szczęście nie jesteśmy tylko mózgiem. Możemy wyjść poza matrix. (W. Eichelberger)
Dowiedz się więcej

Zjawisko piezoelektryki tkankowej w Pinopresurze

Pinopresura to nieinwazyjna metoda rehabilitacji, z powodzeniem stosowana zarówno w sporcie jak i u pacjentów bólowych. Zapewnia odreagowanie psychologiczne i nerwowe, a także uwalnia napięcia stresowe ośrodkowego układu nerwowego.
Dowiedz się więcej

O pinopresurze od samego twórcy

Nazwa "PINOPRESURA" powstała dla opisu autorskiego systemu diagnostyki i terapii opartej na odruchach naprawczych w pięciu współzależnych układach regulacyjnych.
Dowiedz się więcej